Te dhena

Kthehu
Policia
Prokuroria

Gjyqtari ParaprakGjykata e shkalles se pare

Gjykata e Apelit

Gjykata e Lartë